SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

98.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/ 13-pročišćeni tekst i 19/15) i članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine
u vlasništvu Grada Raba

I. Raspisuje se natječaj za zamjenu dijela od 7577/16100 dijela nekretnine u vlasništvu Grada Raba označene kao k.č. 1424/3 sa 322 m2, k.o. Rab-Mundanije čija vrijednost iznosi 75.300,00 EUR, za stan br. 8 na prvom katu zgrade u Rabu, Palit 127, sagrađene na k.č. 260/1 iz zk.ul. 1087, upisan u podulošku br. 56, k.o. Rab-Mundanije, ukupne površine 71,55 m2 u vlasništvu fizičke osobe, čija vrijednost iznosi 75.300,00 EUR.

II. Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Novom listu, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba.

III. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-22

U Rabu, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr