SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

96.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 100/04, 87/09, 88/10,61/11, 25/12,136/12, 157/ 13 i 152/14), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16 i 10/17) mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Trećim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu u iznosu od 300.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi:

1.Popravak crkve sv. Franje iznos od 250.000,00 kn i

2.Uređenje utvrde sv. Damjan - projektna dokumentacija iznos od 50.000,00 kuna.

Članak 2.

Ove Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-20

Rab, 15. prosinca 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr