SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

94.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16-ispravak), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U SPORTU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa) stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u održavanju i opremanju sportskih objekata i sportskih igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u III. izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj III. izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava i podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/17-01/05

URBROJ:2169-01-02/7-17-19

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

         * tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr