SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

54.

Na temelju odredbe članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 1. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10, 14/11, 25/13, 50/13, 20/15, 34/16 i ) - (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 110-01/10-01/3

URBROJ: 2142/05-01-17-11

Malinska, 1. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=51511&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr