SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

53.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 - OUSRH i 96/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 1. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica
za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 34/16 i 8/17) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u periodu od siječnja do svibnja 2017. godine raspoređuju se sredstva kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u periodu od lipnja do prosinca 2017. godine raspoređuju se sredstva kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 402-01/17-01/5

URBROJ: 2142/05-01-17-14

Malinska, 1. prosinac 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Malinska - Dubašnica za 2017. godinu

-PROČIŠĆENI TEKST -

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godinu koja su osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 100.000,00 kuna.

Članak 3.

(1) Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

(2) Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

(1) Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu razmjerno

broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u periodu od siječnja do svibnja 2017. godine raspoređuju se sredstva kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(2) Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u periodu od lipnja do prosinca 2017. godine raspoređuju se sredstva kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel za financije.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=51511&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr