SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

52.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 i 153/13- Zakon o gradnji) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 1. prosinca 2017. godine, donijelo je

III. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/16, 8/17 i 25/17) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U članku 3. Programa dosadašnja točka X. se briše a dosadašnja točka XI. postaje točka X.

Članak 3.

Ova III. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-48

Malinska, 1. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1038&mjesto=51511&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr