SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
OPĆINA VRBNIK

49.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 12. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće, na 3. sjednici koja je održana 29. studenoga 2017. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva u
postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik

1.Podaci o naručitelju:Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

MB: 2547422, OIB 80254949848

2.Odgovorna osoba:Dragan Zahija, Općinski načelnik

3. Sastav povjerenstva:

a. voditelj povjerenstva: Ivan Juranić

b. član: Marina Valković,

c. član: Mirjana Polonijo

Napomena:Ministarstvo financija se dopisom KLASA: 951-01/17-02/04, URBOJ:513-06-02-17-219 od 25. listopada 2017. očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik.

4.Predmet koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik do 31.12.2022. godine

5.Planirana vrijednost: 3.000,00 kuna/godišnje

6.Način i uvjeti plaćanja: 2 jednake rate

7Ostali uvjeti: Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

1.pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

2.pregled i ocjena pristiglih ponuda,

3.utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

4.predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva, te

5.obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana o dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:363-02/17-01/01

URBROJ:2142-07-01-17-2

Vrbnik, 29. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr