SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
OPĆINA VRBNIK

48.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, članka 122. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), 147/14 i 36/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 3. sjednici koja je održana 29. studenog 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 6/ 11, 25/13, 29/14 i 9/16) članak 3.stavka točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture utvrđuje se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3).

Od toga za

Zone Jedinična vrijednost Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblje
kom. doprinosa 35% 40% 20% 5%

Prva 138,00 48,30 55,20 27,60 6,90

Druga 120,00 42,00 48,00 24,00 6,00

Treća 100,00 35,00 40,00 20,00 5,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-03/17-01/67

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik, 29. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr