SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD RAB

87.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), gradonačelnik Grada Raba, dana 30. studenog 2017. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Grada Raba, kako slijedi:

1.Marinko Ribarić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Vjekoslav Bravarić Ćilo za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Banjol;

2.Andrejas Peran imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Elvis Grce za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Barbat;

3.Zdravko Šajbić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Silvano Gulić za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Gornja Supetarska Draga;

4.Marko Barčić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Darko Barčić za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Kampor;

5.Zdenko Krstaš imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Adrijan Gabrić za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Mundanije;

6.Ivica Kurelić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Franjo Beg za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Palit;

7.Žarko Pahljina imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Nikica Renić za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Rab;

8.Antonio Vidas imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Ivana Delić Tariba za njegovu zamjenicu u Mjesnom odboru Donja Supetarska Draga.

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Grada Raba su operativne snage sustava civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Grada Raba.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:

-sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

-daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

-sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjana, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

-organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

-provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za ubunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite,

-na području svoje nadležnosti provode i druge mjere i aktivnosti u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i pripadajućim podzakonskim aktima.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/17-02/88.

URBROJ: 2169-01-01-17-01-1.

Rab, 30. studenog 2017.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51280&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr