SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD RAB

84.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12 i 152/14) i članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, dana 29. studenog 2017. godine, donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Raba

1.Grad Rab prodat će nekretnine u svom vlasništvu, označene kao k.č. 45/2 pašnjak sa 36 m2, k.č. 46 vrt bez upisane površine i k.č. 47 zidina sa 79 m2, upisane u zk. ul. 137, k.o. Rab-Mundanije za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 45.981,00 EUR, plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 19. listopada 2017. godine, utvrđuje se Arbiana d.o.o., Pleternica, Ante Starčevića bb.

3.Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Raba, sklopit će u ime Grada Raba kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnina s ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke, kao kupcem.

4.Kupac je dužan snositi troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-8

U Rabu, 29. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik:
Željko Peran, mag.ing.agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr