SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD RAB

83.

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br. 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba na održanoj sjednici 29. studenog 2017. godine, donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Prihod Proračuna Grada Raba za 2018. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u iznosu od 150.000,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-6

Rab, 29. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51280&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr