SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« br. 125/11 i 64/ 15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. godine, donosi

O D LU K U
O I Z M J E N I I D O P U N I
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15 i 26/16) članak 52. mijenja se i glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora odobrava se popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2018. godini, počevši od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50 %.«

Članak 2.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15 i 26/16) iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a odobrava se popust ugovorene zakupnine od 28% za tekući mjesec u 2018. godini, počevši od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50 %.

Zakupnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti izjavu kojom izjavljuju da su obveznici poreza na dohodak ili dobit i da nisu upisani u registr obveznika PDV-a.

Na zakupce iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se popust govorene zakupnine iz članka 52. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine» PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/ 14, 32/14, 34/15 i 26/16).«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-01/27

Ur.Broj: 2156/01-01/01-17-1

Opatija, 28. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr. sc. Robert Kurelić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr