SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KRK

69.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14 i članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Grada Krka

I.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka biraju se:

1. LUKA ADŽIĆ- KAPITANOVIĆ - član

JOSIP RADOŠEVIĆ - zamjenik člana

2. DARIO ARIFOVIĆ - član

DEMIR AHMETOVIĆ - zamjenik člana

3. VALERIJA MARAKOVIĆ - članica

TIJANA PLENTAJ - zamjenica članice

4. MARTA MATIĆ - članica

NIKOLA JURINA - zamjenik članice

5. ADRIAN MORIĆ - član

ANTONIO BRUSIĆ - zamjenik člana

6. DINO DMINIĆ - član

TOMISLAV JOZIĆ - zamjenik člana

7. MARIA ELENA BRUSIĆ - članica

LEA MARKANJEVIĆ - zamjenica članice

na vrijeme od tri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

KLASA: 021-01/17-01/03

URBROJ: 2142/01-01-17-14

Krk, 30. studenoga 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51500&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr