SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KASTAV

59.

Temeljem članka 38. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 69/17), članka 303. i članka 306. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 13/13 i 32/17), Gradsko vijeće na 5. sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije

Članak 1.

Grad Kastav je pokrenuo postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva, objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave 2017/S 01K-0021360, od 19. listopada 2017. godine. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 40.000,00 kuna bez PDV- a.

Članak 2.

Poništava se postupak davanja koncesije iz razloga što do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Članak 3.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije bez odgode se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu. Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u službenom glasilu Grada Kastva i stupa na snagu danom objave.

KLASA:021-05/17-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-17-13

Kastav, 28. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr