SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD KASTAV

56.

Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 13/13 i 32/17) Gradsko vijeće Grada Kastva, na5. sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine donijelo je:

PROGRAM
o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Članak 1.

Programom o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u daljnjem tekstu: sredstva naknade) namijenjenih za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Grada Kastva u 2017. godini.

Članak 2.

Sredstva naknade planirana su u prihodima Grada Kastva za 2017. godinu u svoti od 100.000,00 kn odnosno 30% od ukupnih sredstava naknade koja su prihod Proračuna.

Članak 3.

Sredstva naknade iz članka 2. ovog Programa planiraju se utrošiti na poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Grada Kastva, i to za:

-Izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU 5) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d, Pavletići-Žegoti-Bani .

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-17-8

Kastav, 28. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr