SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

48.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), stavka 3. članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99 i 35/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 26. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o istupanju iz ustanove Centar za poljoprivredu
i ruralni razvoj

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica istupa iz ustanove za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, MBS: 040158949, OIB: 07103881876, iz svojstva njezinog pridruženog člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-02/16-01/4

URBROJ: 2142/05-01-17-24

Malinska, 26. listopad 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51511&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr