SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

46.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Odbor za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

U djelokrugu su Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja akata i drugih propisa u područjima koja se odnose na:

-promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora,

-usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa,

-usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja,

-zaštitu područja i objekata od posebnog interesa za Općinu Malinska - Dubašnica,

-izgradnju građevina od važnosti za Općinu Malinska - Dubašnica,

-korištenje i zaštitu graditeljske baštine,

-uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja,

-praćenja stanja u prostoru,

-uređenje građevinskog zemljišta,

-graditeljstvo,

-zaštitu i promicanje djelatnosti zaštite okoliša, sukladno svjetskim kriterijima,

-mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja zaštite prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak,

-mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša,

-poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,

-pritužbe upućene Općini Malinska - Dubašnica kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti, te

-druga pitanja prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Članak 3.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i šest članova.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.

Članak 4.

U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuju se:

1.Marko FRANKOVIĆ

2.Damir FRANOLIĆ

3.Nikola JURIĆ

4.Toni KRALJIĆ

5.Franko KRALJIĆ

6.Igor MATANOVIĆ

7.Gordana STANKOVIĆ

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/16 i 12/16).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-03/4

URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-2

Malinska, 26. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51511&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr