SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/ 14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 26. listopada 2017. godine, donijelo je

III. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 34/16, 8/17 i 25/17) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se u članku 2., točka 4. i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova III. izmjena gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 400-08/16-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-17-42

Malinska, 26. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr