SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD CRES

53.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. listopada 2017. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU ODBORA ZA ODREĐIVANJE
NAZIVA ULICA I TRGOVA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za određivanje naziva ulica i trgova (u daljnjem tekstu: Odbor) kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 2.

Odbor čine predsjednik i dva člana koje Gradsko vijeće Grada Cresa imenuje rješenjem o izboru članova, a način rada propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 3.

Zadatak je Odbora određivanje novih naziva ulicama i trgovima, te odlučivanje o poticajima i prijedlozima za izmjene dosadašnjih naziva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova (»Službene novine« PGŽ br. 21/97).

Klasa: 011-01/17-1/29

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 27. listopada 2017

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica Gradskog vijeća
Maja Sepčić dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr