SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD CRES

51.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ broj 29/09 i 14/13), te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora policije, Službe za sigurnost cestovnog prometa, Broj: 511-09-05- 87-78/17 JJ od 9. listopada 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA
ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA
PODRUČJU GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije br.:18/ 2014, 11/2017), u daljnjem tekstu: Odluka, u člnaku 26., stavku 1. riječi »Povjerenstva za uređenje prometa« zamjenjuju se riječima »Odbora za promet«.

Članak 2.

U Odluci se briše točka 13. »Povjerenstvo za uređenje prometa« i članak 32.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/17-1/5

Ur broj: 2213/02-01-17-4

Cres, 27. listopad 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica Gradskog vijeća
Maja Sepčić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr