SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD CRES

50.

Na temelju članka 5. st. 1. toč. 6. i st. 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH br. 67/ 08,74/11, 158/13, 48/10, 80/13, 92/14, 64/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/ 13), te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjh poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske županije, Sektora policije, Službe za sigurnost cestovnog prometa,Broj: 511-09-05-87-83/17 JJ, od 26. listopada 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj sjednici održanoj 27. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O ORGANIZACIJI, NAČINU NAPLATE
I KONTROLI PARKIRANJA NA JAVNIM
PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE
VRŠI NAPLATA NA PODRUČJU GRADA CRESA

U Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 11/17) mijenja se članak 8. i glasi

»Članak 8.

Nadzor ulaza na servisno-pretovarni plato u ulici Turion, u Cresu, vrši se od 01. siječnja do 31. prosinca, u vremenu od 00.00-24.00 sata.

Pravo ulaska na servisno-pretovarni plato u ulici Turion imaju:

a)vozila za snabdijevanje ukupne mase do 10t u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koje nemaju poslovne prostore na području stare jezgre Cresa koja obuhvaća sljedeće ulice: Sveti Sidar, Giovanni Moise, Kapetana Nikole Draže, Klančić rov, Pjaceta, Lubenička, Kuntrada creskih kopača, Kutonjina, Kovačine, Osorska, Veli dvor, Ribarska, Družbe svetih Ćirila i Metoda, Cons, Zagrad, Ante Tentora, Bernardino Rizzi, Svetog Jurja, Palada, Rialto, Varozina, Drevenik, Lošinjska, Žrtava fašizma, Creskog statuta, Trg Frane Petrića, Pod urom, Riva creskih kapetana, Šetalište 20. travnja, Zazid (u nastavku: stara jezgra Cresa)

b)vozila za snabdijevanje ukupne mase do 10t u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koja imaju poslovne prostore na području stare jezgre Cresa;

c)osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba koja imaju prebivalište u staroj jezgri Cresa;

d)osobna vozila u vlasništvu fizičkih osoba vlasnika kuća za odmor/apartmana u staroj jezgri Cresa.

Cijena magnetne kartice za ulazak na plato za vozila pod točkom a) utvrđuje se u visini od 200,00 kn/mjesečno.

Cijena magnetne kartice za ulazak na plato za vozila pod točkom b) utvrđuje se u visini od 100,00 kn/mjesečno.

Umjesto magnetnih kartica s mjesečnom pretplatom, vozila pod točkama a) i b) mogu koristiti prepaid kartice pri čemu cijena svakog ulaska na plato iznosi 10 kn. Cijena takve prepaid kartice bila bi 100 kuna/godišnje.

Cijena magnetne kartice za ulazak na plato za vozila pod točkamac) i d) utvrđuje se u visini od 100,00 kn/godišnje.

Dozvoljeno zadržavanje za pretovar i dostavu za vozila pod točkama a) i b) je 60 min, a za svakih započetih daljnjih 30 minuta vlasniku se naplaćuje 25,00 kn. Obračunska jedinica je 30 min.

Dozvoljeno zadržavanje za vozila pod točkamac) i d) je 30 min, a za svakih započetih daljnjih 30 minuta vlasniku se naplaćuje 25,00 kn. Obračunska jedinica je 30 min.

Pravo ulaska na servisno-pretovarni plato u ulici Turion uz neograničeno vrijeme zadržavanja imaju vozila za u posjedu magnetne kartice s mjesečnom pretplatom, za koju se utvrđuje cijena u visini od 600,00 kn/mjesečno. Za potrebe mjesečnih pretplatnika na platou će se označiti 10 parkirnih mjesta.

Za potrebe Grada Cresa na servisno-pretovarnom platou u ulici Turion označitiće se 3 parkirna mjesta.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/17-1/2

Ur.broj: 2213/02-02-17-6

Cres, 27. listopada 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica Gradskog vijeća
Maja Sepčić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr