SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

77.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2017., donijelo je

Program javnih potreba

u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/14) i temeljem zaključaka Općinskog načelnika donijetih slijedom prijedloga Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1.0 ZDRAVSTVO

1.1 Turistička ambulanta - dom zdravlja PGŽ. . 99.000,00

1.2 Hitna medicinska pomoć PGŽ. . . . . . . . . . . . . 18.000,00

1.3 Specijalistički pregledi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00

1.4 Tečaj za trudnice - Dom zdravlja PGŽ. . . . . . 2.755,00

1.5 Pomoć obiteljima - dječji vrtić. . . . . . . . . . . . . . 7.200,00

UKUPNO: 146.955,00

2.0 SOCIJALNA SKRB

2.1. Pomoć obiteljima - kupnja namirnica. . . . . 300.000,00

2.2. Pomoć obiteljima - dječji vrtić. . . . . . . . . . . 110.000,00

2.3. Pomoć obiteljima - školovanje. . . . . . . . . . . . 10.000,00

2.4. Pomoć za novorođeno dijete. . . . . . . . . . . . . 140.000,00

2.5. Pomoć obiteljima poginulih branitelja. . . . . . . 3.000,00

2.6. Pomoć obiteljima - ogrjev. . . . . . . . . . . . . . . . 22.800,00

2.7. »Romi u zajednici«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00

2.8. Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja. . . . . 20.000,00

2.9. Sufinanciranje školskih marendi. . . . . . . . . . . 70.000,00

2.10. Sufinanciranje prijevoza. . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00

2.11. Ostale pomoći socijalne skrbi. . . . . . . . . . . . 47.000,00

2.12. Crveni križ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.101,00

2.13. Caritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

UKUPNO: 823.901,00

3.0 ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

3.1. Pomoć osobama s invaliditetom. . . . . . . . . . . 39.000,00

3.2 Unapređenje kvalitete života . . . . . . . . . . . . . 50.000,00

UKUPNO: 89.000,00

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.godine.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ:2142-06-17-01-17

Omišalj, 22. studenog 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr