SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

71.

Na temelju članka 5., članka 6. i članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda RH, 96/16 i 70/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2017., donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s lista grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za
IV. tromjesečje 2017.

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 30.677,52 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2017.godinu, namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 2.255,70 kn po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10% odnosno u iznosu od 2.481,27 kn kako slijedi:

Naziv Broj vijećnika Iznos

SDP 4+3+10% 16.466,61

HDZ 2+10% 4.962,54

Dina Blažević - HNS 1+10% 2.481,27

Nikola Dujmović - HL 1 2.255,70

Krešimir Kraljić 1 2.255,70

Zdravko Radović 1 2.255,70

UKUPNO 13 30.677,52

Članak 3.

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača vrši Upravni odjel Općine Omišalj, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na transakcijski račun političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, a o broju transakcijskog računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15.dana od početka mandata, i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za III. i IV. tromjesečje 2017. godine (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 17/17).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-01/16-01/5

URBROJ:2142-06-17-01-13

Omišalj, 22. studenog 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr