SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

66.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2017. donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području zdravstva
i socijalne skrbi za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2017.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/16, 9/17 i 17/17), u članku 3., točka 1.0 ZDRAVSTVO, točka 2.0 SOCIJALNA SKRB i točka 3.0 ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA, mijenja se i glasi:

1.0 ZDRAVSTVO

1.1 Turistička ambulanta - Dom zdravlja PGŽ. . 99.000,00

1.2 Hitna medicinska pomoć PGŽ . . . . . . . . . . . . 18.000,00

1.3 Specijalistički pregledi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00

1.4 Tečaj za trudnice - Dom zdravlja PGŽ. . . . . . 2.755,00

1.5Uređenje pedijatrijske ordinacije u Domu
zdravlja Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.800,00

1.6 Pomoć obiteljima - dječji vrtić . . . . . . . . . . . . . 5.000,00

UKUPNO:. . . . . . . 175.555,00

2.0 SOCIJALNA SKRB

2.1 Pomoć obiteljima-kupnja namirnica. . . . . . . 320.000,00

2.2 Pomoć obiteljima-dječji vrtić. . . . . . . . . . . . . . .95.000,00

2.3 Pomoć obiteljima -školovanje. . . . . . . . . . . . . 10.000,00

2.4 Pomoć za novorođeno dijete. . . . . . . . . . . . . 120.000,00

2.5 Pomoć obiteljima poginulih branitelja. . . . . . . 3.000,00

2.6 Pomoć obiteljima-ogrjev. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.800,00

2.7 »Romi u zajednici«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000,00

2.8 Pomoć obiteljima-troškovi stanovanja. . . . . . 20.000,00

2.9 Sufinanciranje školskih marendi. . . . . . . . . . . 30.000,00

2.10 Sufinanciranje prijevoza. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

2.11 Ostale pomoći socijalne skrbi. . . . . . . . . . . . . 47.500,00

2.12 Crveni križ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.101,00

2.13 Caritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

UKUPNO:. . . . 766.401,00

3.0 ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

3.1 Pomoć osobama s invaliditetom.. . . . . . . . . . . 45.000,00

3.2 Unapređenje kvalitete života . . . . . . . . . . . . . 45.400,00

UKUPNO: . . . . . 90.400,00

Članak 2

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ:2142-06-17-01-8

Omišalj, 22. studenog 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr