SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

64.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2017., donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 33/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 75.000 kn, a utrošit će se kako slijedi:

OPIS - NAZIV PROJEKTA IZNOS SREDSTAVA

1. Gradnja kolno - pješačkih prilaza 75.000 kn

UKUPNO 75.000 kn

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ: 2142-06-17-01-11

Omišalj, 22. studenog 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr