SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

59.

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2017., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 5/17), u članku 2. točka 4. briše se.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.«

Članak 3.

Brojka i naslov iznad članka 14. i članak 14. brišu se.

Članak 4.

Članak 18. briše se

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ: 2142-06-17-01-26

Omišalj, 22. studenog 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr