SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 3. stavka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 15/16), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici od 23. studenog 2017. godine donijela je

O D L U K U
o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog
povjerenstva na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Antikorupcijsko povjerenstvo na području Primorsko- goranske županije izabiru se:

1. Sanja Tamarut, za predsjednicu,

2. Petar Valovičić, za zamjenika predsjednice,

3. Srđan Srdoč, za člana,

4. Đurđica Tancabel, za članicu,

5. Bojan Kurelić, za člana,

6. Karin Plenković Čop, za članicu,

7. Zoran Sršen, za člana,

8. Andrija Jerinić, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-51

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=00001&odluka=209
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr