SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 19. točke 5. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici od 23. studenog 2017. godine donijela je

O D L U K U
o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Primorsko- goranske županije za 2018. godinu kojeg je Savjet mladih Primorsko-goranske županije donio na sjednici od 28. rujna 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-44

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr