SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

205.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donosi

P R A V I L N I K
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OKRITERIJIMAZAODABIRPROGRAMAJAVNIHPOTREBA U PODRUČJU KULTURE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture (»Službene novine« broj 30/ 16), u članku 7.:

-pod »Za Programe očuvanja i njegovanja kulturne baštine:«

iza točke 5. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Dodatni bodovi za program Programi očuvanja i njegovanja kulture baštine bit će dodijeljeni za:

oUključenost programa /projekta u projekt Europska prijestolnica kulture 2020«

-pod »Za Poticanje kreativnih i kulturnih industrija:«

iza točke 5. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Dodatni bodovi za program Poticanje kreativnih i kulturnih industrija bit će dodijeljeni za:

oUključenost programa /projekta u projekt Europska prijestolnica kulture 2020«

-pod »Za Suradnju kreativnih i kulturnih industrija
sa školama:«

iza točke 5. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Dodatni bodovi za program Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama bit će dodijeljeni za:

oUključenost programa /projekta u projekt Europska prijestolnica kulture 2020«

-pod »Za Razvoj publike:«

iza točke 5. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»Dodatni bodovi za program Razvoj publike bit će dodijeljeni za:

oUključenost programa /projekta u projekt Europska prijestolnica kulture 2020«

Članak 2.

U članku 14., stavku 1. iza riječi »pisanim putem« dodaju se »ili elektronskom poštom«.

Članak 3.

U članku 15., stavku 3. iza riječi »posebnih« dodaju se riječi »i dodatnih«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 3. riječi »najviše 60 bodova« zamjenjuju se riječima »najviše 62 boda«.

U tabelarnom prikazu iza stavka 5.:

.pod »Posebni kriteriji - Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine:«

iza točke 5. dodaje se novi stupac koji glasi:

Dodatni bodovi:

1.Uključenost programa projekta u projekt
Europska prijestolnica kulture 2020.0 / 2

.pod »Posebni kriteriji - Poticanje kreativnih i
kulturnih industrija:«

iza točke 5. dodaje se novi stupac koji glasi:

Dodatni bodovi:

1.Uključenost programa projekta u projekt
Europska prijestolnica kulture 2020.0 / 2

.pod »Posebni kriteriji - Suradnja kreativnih i
kulturnih industrija sa školama:«

iza točke 5. dodaje se novi stupac koji glasi:

Dodatni bodovi:

1.Uključenost programa projekta u projekt
Europska prijestolnica kulture 2020.0 / 2

.pod »Posebni kriteriji - Razvoj publike:«

iza točke 5. dodaje se novi stupac koji glasi:

Dodatni bodovi:

1.Uključenost programa projekta u projekt
Europska prijestolnica kulture 2020.0 / 2

Članak 5.

U članku 20. stavku 3. riječi »minimum od 36 bodova« zamjenjuju se riječima

»minimum od 37 bodova«.

Iza stavka 3., dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Prijavitelji čiji su programi/projekti odobreni za sufinanciranje te prijavitelji čiji programi nisu ostvarili minimum potrebnih bodova, o rezultatima Poziva bit će obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijavitelji čiji programi nisu ostvarili minimum potrebnih bodova, mogu u roku od 8 dana od primitka obavijesti o objavi rezultata na mrežnim stranicama Primorsko- goranske županije, nadležnom upravnom odjelu za poslove kulture uputiti prigovor pisanim putem ili elektronskom poštom.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-42

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr