SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst) Županijska skupština na 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čavle

Članak 1.

Utvrđuje se da je:

.Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela Odluku o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 28/16 i 20/17), (nastavno: Odluka) kojom su, utvrđeni udjeli u sufinanciranju realizacije projekta dogradnje Osnovne škole Čavle (nastavno: projekt) kroz tri proračunske godine (2017., 2018. i 2019. godina) na način da Primorsko-goranska županija sufinancira 50 %, a Općina Čavle 50 % troškova realizacije projekta (radovi, oprema, stručni i projektantski nadzor nad radovima), a najviše do iznosa od 6.605.183,99 kuna (s PDV-om);

.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske donijelo Odluku kojom se Primorsko-goranskoj županiji odobrava sufinanciranje Projekta ulaganja u školske objekte - »POTPROJEKAT - PII: Dogradnja Osnovne škole Čavle« (KLASA: 402-07/17-01/690; URBROJ: 538-08-1/263- 17-6 od 16. listopada 2017. godine) u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Primorsko-goranske županija preuzima obvezu sufinanciranja ukupno ugovorenih troškova realizacije projekta (radovi, oprema, usluga stručnog i projektantskog nadzora) u omjeru:

57,57 % Županija - 42,43 % Općina Čavle

Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 7.605.183,99 kuna (s PDV-om).

Sredstva iz prethodnog stavka u ukupnom iznosu 6.605.183,99 kuna osigurat će se iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu i iz izvornih sredstava Primorsko-goranske županije u proračunskoj 2017., 2018. i 2019. godini. Preostali iznos od 1.000.000,00 kn sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sukladno odobrenom sufinanciranju iz članka 1. podtočke 2. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-36

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr