SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

201.

Na temelju članka 16. stavka 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (»Službene novine« broj 30/16 i 26/17), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 23. studenog 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju ovlasti Županu Primorsko-goranske
županije za potpisivanje ugovora o sufinanciranju
projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle

Članak 1.

Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo Odluku kojom se Primorsko-goranskoj županiji odobrava sufinanciranje Projekta ulaganja u školske objekte - »POTPROJEKAT - PII: Dogradnja Osnovne škole Čavle« (KLASA: 402-07/17-01/ 690; URBROJ: 538-08-1/263-17-6 od 16. listopada 2017. godine) u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju Projekta ulaganja u školske objekte - »POTPROJEKAT - PII: Dogradnja Osnovne škole Čavle«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-35

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr