SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

64.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine donijelo je

I. izmjene i dopune Plana
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna po osnovi površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Financijska sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za aktivnost:

»Dom kulture Baška - projektna dokumentacija rekonstrukcije«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-15

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr