SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

63.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 15/13 i 30/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini

Članak 1.

U Programu utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Raspored financijskih sredstava iz članka 1. utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

Red. broj Opis Plan 2017.

1. Bijela patrola 13.409,00

2. TD Baška - održavanje zelenih površina 386.155,00

3. Turistička ambulanta 257.509,00

4.Sufinanciranje projekta »Sigurna
turistička sezona« 6.777,00

5.Naknada za voditelja Zavičajnog
muzeja i crkve sv. Marka 11.150,00

6. »Crna ovca« 150.000,00

825.000,00«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-14

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr