SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

62.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2017. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16) članak 3. mijenja se i glasi:

» Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2017. godinu i to kako slijedi:

.sufinanciranje programa i aktivnosti
sportskih udruga 396.177,00

.ostala pokroviteljstva i proslave 7.626,00

.najam školske sportske dvorane 74.000,00

U K U P NO 477.803,00 «

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-13

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr