SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

61.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16) članak 4. mijenja se i glasi:

» Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2017. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.Dom zdravlja PGŽ - tečaj za
trudnice 1.566,00

.veterinarske usluge 35.000,00

.uređenje pedijatrijske ordinacije u
Domu zdravlja - Krk 17.273,00

.ordinacija obiteljske medicine 13.066,00

.stalna mjesečna novčana pomoć 56.400,00

.jednokratna novčana pomoć 24.500,00

.sufinanciranje troškova stanovanja 90.000,00

.pomoć u prigodi blagdana (novčana
i namirnice) 15.000,00

.sufinanciranje školske marende 4.333,00

.sufinanciranje školskih izleta 1.100,00

.roditeljske naknade za novorođenčad 134.000,00

.sufinanciranje smještaja u dječjem vrtiću 23.400,00

.pomoć u kući - gerontodomaćica 61.620,00

.sufinanciranje udruga osoba s
invaliditetom 10.000,00

.Crveni križ 46.000,00

U K U P N O: 533.258,00 «

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-12

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr