SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

60.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16) članak 2. mijenja se i glasi:

» Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2017. godinu:

.sufinanciranje programa, odnosno
aktivnosti udruga u kulturi 95.300,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 50.000,00

.sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

.Festival folklora otoka Krka 7.000,00

.Glagoljaški centar 50.000,00

Ukupno: 225.300,00 «

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

» Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2017. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 1,428.071,00

.dječji vrtić - nabava opreme 16.300,00

.financiranje izbornih programa 412,00

.sufinanciranje školske marende,
izleta, ekskurzije, posjeta kazalištu 64.700,00

.sufinanciranje produženog boravka u školi 30.750,00

.sufinanciranje rada voditelja 11.715,00

.monografija »Povijest bašćanskog školstva« 15.000,00

.nabava knjiga 5.000,00

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 8.000,00

.Stipendije 108.500,00

.sufinanciranje nabave udžbenika 50.000,00

.nabava udžbenika - osnovna škola 68.600,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 14.700,00

.nagrađivanje uspješnih učenika i mentora 6.507,00

Ukupno: 1,828.255,00 «

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-11

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr