SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

59.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 5.860.835,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u
iznosu od 2.671.761,00 kuna,

.Prihodi od komunalnog doprinosa u
iznosu od 512.050,00 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada u
iznosu od 513.698,00 kuna,

.Opći prihodi u iznosu od 184.394,00 kuna,

.Višak 370.000,00 kuna,

.Prihodi posebne namjene 29.641,00 kuna,

.Prihodi od prodaje imovine 9.147,00 kuna,

.Ekološka pristojba u iznosu od 1.183.989,00 kuna,

.Boravišna pristojba u iznosu od 386.155,00 kuna.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1., točka 2. mijenja se i glasi:

2.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima)

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-10

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr