SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

58.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donijelo je

Godišnji program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-javnu rasvjetu,

-groblja,

-odvodnju i vodovod.

Članak 2.

Sredstva za građenje objekata i uređaja iz članka 1. planirana su u iznosu od 4.509.475,00 kuna, a osigurat će se iz izvora, kako slijedi:

.komunalni doprinos u iznosu od 2.162.129,00 kuna

.opći prihodi u iznosu od 125.714,00 kuna

.prihodi posebne namjene u iznosu od 144.350,00 kuna

.pomoći od izvanproračunskih korisnika 322.975,00 kuna

.višak 1.160.612,00 kuna,

.prodaja imovine 434.902,00 kuna

.koncesijska naknada u iznosu od 158.793,00 kuna.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Stupanjem na snahu ovoga Programa prestaje važiti Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/ 16).

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-17-9

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr