SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

51.

Temeljem članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/2017) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/17), u članku 2. točka 4. briše se.

Članak 2.

Poglavlje V. »Porez na nekretnine« i članak 13. brišu se.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-03-01/1-17-17

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr