SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA BAŠKA

50.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 24. listopada 2017. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica Općinskog vijeća
Tanja Grlj, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr