SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA PUNAT

53.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11 i 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 5. sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s
liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Punat za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 35/16) mijenja se članak 5. koji sada glasi:

»Sukladno članku 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama i članovima liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću prema broju njihovih članova u godišnjim iznosima kako slijedi:

    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/8

URBROJ:2142-02-01-17-6

U Puntu, 24. listopada 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr