SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

63.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 20/14, 26/14 i 27/15) i Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 25.listopad 2017.g. donijelo je

ODLUKU
O PREDLAGANJU ČLANA NADZORNOG
ODBORA GORANSKOG SPORTSKOG
CENTRA D.O.O. DELNICE

Članak 1.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Goranskog sportskog centra d.o.o., Delnice, Školska 24, da na dužnost člana Nadzornog odbora kao predstavnik Općine Čavle imenuju NORBERTA MAVRINCA.

Članak 2.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke mandat traje 4 godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/14

URBROJ:2170-03-17-01-17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr