SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

52.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25.10.2017. godine donosi

II. Izmjene i dopune
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 3.579.500 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/17-01/14

URBROJ: 2170-03-17-01-13

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr