SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA ČAVLE

51.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl .novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 25.10.2017. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN
OPĆINE ČAVLE za 2017. I PROJEKCIJE
ZA 2018. i 2019.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 39.432.097 kn i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi: Izvršavanje Proračuna za 2017. godinu uređeno je I. Izmjenama i dopunama Odluke
o izvršavnju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinam Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/17-01/14

Ur.broj: 2170-03-17-01-7

Čavle, 27. listopada 2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr