SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

188.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15-ispravak p.t.), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. listopada 2017. godine, donio je

ODLUKU
o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. da opozove Miodraga Šarca i Slobodana Juračića sa dužnosti članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. kao predstavnike Primorsko-goranske županije.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. da se na dužnost članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplusd.o.o.kao predstavnike Primorsko-goranske županije izaberu Darko Crnković i DoroteaPešić Bukovac.

III.

Predloženim članovima Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata članova iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-30

Rijeka, 23. listopada 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr