SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

183.

Na temelju članka 8. stavka 3. Sporazuma o osnivanju ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6.sjednici od 19. listopada 2017. godine donijela je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanjučlana Upravnog
vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Berislav Tulić razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije.

II.

Zamjenik Župana Petar Mamula imenuje se za člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

III.

Mandat člana iz točke II. oveOdluke traje do isteka mandata člana iz točke I. koji se ovom Odlukom razrješuje, odnosno do 31. listopada 2018. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-24

Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr