SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

182.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 19. listopada 2017. godine donijela je

O D L U K U
o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju

Članak 1.

U popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju, a koji je popis sastavni dio Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (¹Službene novine'' broj 14/11, 9/15 i 28/16),iza točke 2.6. »Županijske lučke uprave«, dodaje se novatočka 2.7. koja glasi:

2.7. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije»

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-22

Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr