SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 28. točke 10. i članka 22.Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 23/09, 9/ 13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 6. sjednici održanoj dana 19. listopada 2017. godine donijela je

O D L U K U
o stjecanju novog poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.u
postupku povećanja temeljnog kapitala

I.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) je jedan od osnivača Trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Društvo je osnovano radi realizacije Projekta Žičara na Učku (u daljnjem tekstu: Projekt).

II.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine« broj 30/16 i 20/17), u Razdjelu 8, kapitalni projekt 800714 Projekt Žičara Učka, osigurana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kn za stjecanje novog poslovnog udjelaŽupanije u Društvu.

III.

Županija će iznos iz točke II. ove Odluke unijeti u temeljni kapital Društva uz istovremeno stjecanje novog poslovnog udjela Županije u Društvu u nominalnom iznosu od 160.000,00 kuna.

IV.

Ovlašćuje se Župan za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-13

Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr