SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

174.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (»Službene novine« broj 6/04 i KLASA: 022-04/09-07-28, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 52. stavka 1. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 18. rujna 2017. godine donio je

O D L U K U
o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije
trgovačkom društvu »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka

I.

Trgovačkom društvu »Dezinsekcija« d.o.o. Rijekadodjeljuje se priznanje Primorsko-goranske županije povodom obilježavanja 70. godišnjice uspješnog poslovanja, za izniman doprinos i dugogodišnju suradnju na poslovima zaštite mora od onečišćenja te zalaganje za očuvanje prirode u Primorsko-goranskoj županiji.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/33

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-65

Rijeka, 18. rujna 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr