SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

49.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13 i 92/ 14), i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 - pročišćeni tekst),) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine pod
oznakom č.zem. 4622/16 k.o. Cres

I.

Utvrđuje se da je nekretnina oznake č.zem. 4622/16, upisana u k.o. Cres, površine 248 m2, Parcelacijskim elaboratom za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta u svrhu provedbe lokacijske dozvole, br. 142/1, izrađenimod geodetske tvrtke Geo - VV d.o.o. iz Rijeke, J. Dobrile 2, u lipnju 2016. godine, potvrđenim od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave Cres, Klasa: 932-06/16-02/10, URBROJ:541-17-6-02/1-16-3 od 28.07.2016. godine, utvrđena kao sastavni dio zahvata autobusnog kolodvora u Cresu.

II.

Utvrđuje se da je izgradnjom autobusnog kolodvora u Cresu trajno prestala potreba da se nekretnina iz točke I. koristi kao dio nerazvrstane ceste.

III.

Ukida se status javnog dobra nekretnine pod oznakom č.zem. 4622/16, k.o. Cres i predlaže se da se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju izvrši uknjižba prava vlasništva iste u korist i na ime GRAD CRES, Cres, Creskog statuta 15, OIB: 88617357699, u cjelini, uz istodobno brisanje upisa »Bene pubblico«, odnosno »Javno dobro«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakonobjave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:947-02/16-1/13

Urbroj: 2213/02-01-17-30

Cres,12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr